BT için İleri Analiz

BT'nizi optimize etmek için fikir edinmek için gereken çözümler.

IT Analytics

Gelişmiş BT Analizi (Tesis İçi)

Analytics Plus

  • Hesap tabloları, dosyalar ve yayınlar, uygulamalar, Web API, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanları gibi muhtelif veri kaynaklarından verileri içe aktarın.
  • Gereken veri alanlarını sürükleyip-bırakmak için ve raporları kolaylıkla yaratmak için içgüdüsel görsel stüdyoyu kullanın.
  • Çapraz veri analizleri gerçekleştirin ve ortak alanları kullanarak farklı veri setlerini birleştirin.
  • Verileri görsel olarak dilimler ve parçalara ayırır, widget (parçacık), KPI metrikleri, döner tablolar ve daha fazlasını kullanarak ayrıntıları görüntüler.
  • Web siteleri, intranetler, bloglar ve web uygulamaları boyunca raporları ve gösterge panolarını güvenli şekilde paylaşın ve gömün.