Etkili SharePoint Yönetimi ve Denetimi

Kritik Sharepoint yönetim görevlerini yerine getirin.

SharePoint Manager Plus'ın etkili yönetim konsolunu kullanarak izinlerle ve gruplarla ilişkili olan kritik SharePoint yönetim görevlerini sorunsuz bir şekilde yönetin. Bu çözüm, yöneticilerin SharePoint izinlerini verme, iptal etme, kopyalama ve taşıma; SharePoint grupları oluşturma ve silme, kullanıcıları gruplar genelinde kopyalama ve taşıma gibi birçok eylemi, kullanımı kolay arayüzü aracılığıyla gerçekleştirmesine izin vermektedir. Sitelere, alt sitelere, belge kitaplıklarına ön tanımlı raporla atanan izinleri kontrol edin. Bunların yanı sıra, bu yönetim işlemlerini hem tesis ortamı hem de Office365 ortamı için gerçekleştirmek üzere bir platform sağlar. Bu çözüm ayrıca, denetim sıkıntılarını hafifletmek üzere tüm yönetim işlemleri hakkında kapsamlı raporlar sağlar.

Kritik Sharepoint yönetim görevlerini yerine getirin

Mevcut İşlemler: İzin Verme | İzinleri Kontrol Etme | İzinleri Kaldırma | İzinleri Kopyalama ya da Taşıma | Site koleksiyonu Denetim ayarları | Site Koleksiyonu Yöneticileri Ekleme | Gruplara Kullanıcılar Ekleme | Kullanıcıları Gruplar Arasında Kopyalama | Kullanıcıları Gruplardan Çıkarma | Siteler için Kalıtımları Geri Yükleme | SharePoint Grubu Oluşturma| SharePoint Grubu Silme

SharePoint Yönetim Raporları

SharePoint Yönetim Raporları

İzin değişikliklerini takip etmeye, grup değişikliklerini tespit etmeye ve site kullanıcılarının ve onların ayrıcalıklarının ayrıntılı listesinin öğrenilmesine yardımcı olan SharePoint Manager Plus raporları ile tesis ortamınızdaki sunucuyu etkili bir şekilde yönetin. Bu çözüm aynı zamanda, sunucu grupları, içerik veritabanları, web uygulamaları, site koleksiyonları gibi birçok konuda ayrıntılı bilgi sağlayarak SharePoint altyapısını daha derinlemesine görüntüleyebilmenize yardımcı olan raporlar da sunmaktadır.

Bu çözüm, listeler gibi içerik barındıran bileşenler ve belge kitaplıklarının durumu, ekler gibi birçok konuda ayrıntılı bilgi sağlayarak sorunsuz bir işbirliği elde etmeye yardımcı olmaktadır.

Mevcut Raporlar: Aktif Olmayan SharePoint Kullanıcıları | Silinmiş SharePoint Kullanıcıları | Aktif Olmayan SharePoint Siteleri | Yakın Zamanda Oluşturulmuş Siteler | Siteye Göre Kullanıcı izinleri | Doğrudan Kullanıcılara Atanan İzinler | Siteye Göre Gruplar | En Çok Ziyaret Edilen Siteler | En Çok Aranan Anahtar Kelimeler | SharePoint Site Tıklanmaları ve Ziyaretçileri | Versiyon Belirlemesi Devre Dışı Bırakılmış Belge Kitaplıkları | SharePoint İstatistikleri raporları ve daha fazlası

Office 365 Yönetimine İlişkin Raporlar

SharePoint Manager Plus, Office 365 SharePoint sunucularının yönetilmesine de yardımcı olmak üzere ayrıntılı ön tanımlı raporlar sağlamaktadır.

Bu çözüm Office 365 altyapısı için eksiksiz bir görünüm sağlamaktadır, Office 365 sunucularının depolama alanının yönetilmesine yardımcı olmaktadır ve sahip olduğu kapsamlı raporlama özelliği sayesinde güvenlik seviyesi ile bileşen seviyesindeki değişiklikleri takip etmektedir. SharePoint Manager Plus aynı zamanda yöneticilerin Office 365 sunucularından denetim günlüğü verilerini arşivlemelerine izin vermektedir.

Office 365 Yönetimine İlişkin Raporlar

Mevcut Raporlar: Silinmiş SharePoint Kullanıcıları | Aktif Olmayan SharePoint Kullanıcıları | Aktif Olmayan SharePoint Siteleri | Yakın Zamanda Oluşturulmuş Siteler | Sitenin Yönetici Kullanıcıları | Siteye Göre Kullanıcı izinleri | Doğrudan Kullanıcılara Atanan İzinler | Siteye Göre Gruplar | Yakın Zamanda Oluşturulan Belgeler | Belge İzinleri ve Takipçiler | Versiyon Belirlemesi Devre Dışı Bırakılmış Belge Kitaplıkları | One Drive for Business raporları ve daha fazlası

Etkili SharePoint Sunucu Denetimi

Etkili SharePoint Sunucu Denetimi

SharePoint Manager Plus yöneticilerin hem donanım seviyesindeki hem de güvenlik seviyesindeki değişiklikleri denetlemesine izin verir.

Çözüm, Site Koleksiyonlarında, Sitelerde, Listelerde ve Belge Kitaplıklarında meydana gelen değişiklikleri takip etmeye yardımcı olan paketten çıktığı gibi kullanılabilen anlık raporlar sunmaktadır. Ayrıca grup oluşturma, değiştirme ve silme gibi kullanıcı izni değişikliklerini ve güvenlik değişikliklerini gözlemler ve takip eder.

Mevcut Raporlar: Site Koleksiyonu Değişiklikleri | Silinen SharePoint Grupları | SharePoint Gruplarına Eklenen Üyeler | İzin Değişiklikleri | Yakın Zamanda Eklenen Benzersiz İzinler | İndirilen Belgeler | Silinen Belgeler | Girilmiş Belgeler | Atılmış Belgeleri Kullanıma Alma | Yakın Zamanda Silinen Siteler | Eklenen Site Koleksiyonu Yöneticileri | Değiştirilen Paylaşım Politikaları | Paylaşım ve Erişim Değişiklikleri ve daha fazlası

SharePoint Altyapısını Keşfedin

SharePoint Manager Plus, yöneticilerin SharePoint konuşlandırmasının eksiksiz hiyerarşik mimarisini görüntülemelerine izin verir. 'Explorer' sekmesi ile hem tesis ortamı hem de Office 365 SharePoint sunucularının ayrıntılı bir görünümünü elde edin.

Çözüm tarafından sunulan 'Explorer' seçeneği, gözetim ve denetim için eklenmiş olan tüm SharePoint sunucu bileşenlerini hiyerarşik düzende listeler. Bu seçenek, birden fazla SharePoint sunucusunun mimarisini tek bir konsolda görüntülemenize izin verir. Ayrıca özellikleri ve ilgili güvenlik izinleri dâhil olmak üzere her bileşen hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

SharePoint Altyapısını Keşfedin
Uyarı Konsolu

Uyarı Konsolu

SharePoint Manager Plus site silme, belge silme, alt site silme gibi bileşen seviyesinde gerçekleşen birçok kritik değişiklik gibi aksaklıkları tespit ederek sorunsuz bilgi işbirliği sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Bu çözüm, değişikliğin ne zaman meydana geldiği, değişikliğin kim tarafından ve nereden yapıldığı gibi ayrıntılı bilgileri yöneticilere e-posta uyarısı bildirimi olarak sağlamaktadır. SharePoint Manager Plus yöneticilere uyarı profilini dahili ihtiyaçlar esas alınarak farklı ciddiyet seviyelerine göre (ör: Dikkat, Sorun ve Kritik) kategorize etme seçeneği de sunmaktadır. Çözümün ön tanımlı uyarı kriterleri yöneticilerin denetim gereksinimlerini karşılamak üzere titizlikle tasarlanmıştır. Ön tanımlı kriterler bileşen seviyesinde meydana gelebilecek tüm değişiklikleri ve ayrıca yeni grup ekleme, gruba yeni üye ekleme, grup silme, grup değiştirme, izin değişiklikleri gibi birçok güvenlik seviyesi değişiklikleri de içermektedir.

Denetim Günlüğü Arşivlemesi

PCI DSS ve SharePoint yönetimi en iyi uygulamaları gibi birçok IT yönetmelik standardı, analiz için toplanan günlük verilerinin adli inceleme analizi için arşivlenmesini ve depolanmasını öngörmektedir. SharePoint Manager Plus, Arşivleme seçeneği ile yöneticilerin denetim günlüklerinin adli inceleme analizi için arşivlenmesi gibi en çok ihtiyaç duyulan gereklilikleri karşılamasına yardımcı olmaktadır. Bu çözüm SharePoint sunucularından toplanan tüm denetim günlüklerini esnek bir zaman dilimi için arşivler.

Çözüm, arşiv verisi zaman diliminin belirtilmesi yoluyla yöneticilere veritabanı depolama alanını etkili bir şekilde yönetme konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca yöneticilerin herhangi bir anda arşivlenmiş günlük verilerini geri yüklemesine, adli inceleme analizinde yardımcı olan raporlar ve uyarılar oluşturmasına izin vermektedir.

Denetim Günlüğü Arşivlemesi

Daha fazla bilgi edin